KomOpp

KomOpp er et tverrfaglig opplæringskontor for offentlig sektor med kontorer i Harstad, Skjervøy og på Finnsnes.

Oppgavene KomOpp ivaretar

 • Inngåelse av lærekontrakt
 • Oppstart- og fagsamlinger
 • Bedriftsbesøk
 • Lærebedriftens støtte og rådgiver
 • Den vanskelige samtalen
 • Kurs for veiledere og faglige ledere
 • Pedagogisk opplegg
 • Administrasjon av OlkWeb
 • Saksbehandling opp mot Fylkeskommunen
 • Rekrutteringstiltak
 • Samarbeid med skole

Medlemmer i KomOpp

KomOpp ble som ett av de første kommunale opplæringskontor for fagopplæring, stiftet 9.juni 1993, med oppstart 1.januar 1994. Initiativtakere var Kommunenes Sentralforbund (KS) i Troms og Fagopplæringskontoret i Troms. Opplæringskontorets medlemsbedrifter er 20 av kommunene i Troms og Finnmark fylke, Troms og Finnmark fylkeskommune med de fylkeskommunale virksomhetene og Universitetssykehuset Nord-Norge HF. I tillegg er følgende bedrifter medlem i KomOpp:

 • 70 Nordvekst AS
 • Asphaugen Friluftsbarnehage
 • Barduprodukter AS
 • Ekrehagen Friluftsbarnehage AS
 • Furuberget FUS Aktivitetsbarnehage
 • Harstad Kulturhus
 • Hofsøy Naturbarnehage
 • Holtet Barnehage SA
 • Longyearbyen Lokalstyre
 • Lyngsalpan vekst AS
 • Mellem Bo og Omsorg AS
 • Mitra AS
 • Montar AS
 • NLM-barnehagene, vad Heimly
 • Norsk Polarinstitutt
 • Reisa Montessoriskole
 • Stendi AS
 • Trollstua Barnehage
 • Tusseladden Friluftsbarnehage

Styret i KomOpp

Styret består av følgende representanter i perioden 2020-2024:

Styreleder: ordfører Dag Sigurd Brustind med personlig vara ordfører Hilde A. Nyvoll
Medlem: rådmann Cissel Samuelsen med personlig vara rådmann Merethe Hessen
Medlem: Maren Bakkevoll med personlig vara Silje Vollan
Medlem: Lasse R. Evensen med personlig vara Gøril Nilsen
Medlem: Brynhild Svendsen med personlig vara Trine Johnsen

Kompetansesjefen i fylkeskommunen har møte- og forlagsrett
Representant for de ansatte med møte- og forslagsrett: Kristian Kristiansen