Opplæring fagbrev.io

26. september 2023
14:00-14:30

26. september Bli med i møtet 
28. september Bli med i møtet

Dato: 26. og 28. september 2023
Klokkeslett: 14:00 - 14:30
Sted: Teams

KomOpp går over til ny digital plattform - www.fagbrev.io. I den forbindelse blir det satt opp 2 digitale kursdager for gjennomgang og opplæring i systemet. 

Lærlinger og lærekandidater som er ferdige og har læretids slutt i løpet av 2023 trenger ikke ta i bruk den nye plattformen, og vil bruke OlkWeb frem til de er ferdige. For absolutt alle andre, lærlinger, lærekandidater, veiledere, faglig ledere, koordinatorer, kontaktpersoner i bedrift og andre brukere av det som i dag er OlkWeb vil dere bli lagt til i nytt system som taes i bruk allerede fra høsten 2023. 

Vi anbefaler at dere før kurset laster ned appen og prøver å logge dere inn på nettsiden med deres bruker. Dere bruker eget telefonnummer for å logge inn, og får tilsendt kode på SMS. Om dere har spørsmål rundt bruk av app eller nettside er dere velkommen til å spørre på kursdagene. Om dere ikke har gyldig bruker, eller mangler tilgang til dine lærlinger eller lignende, vennligst ta kontakt med din rådgiver i KomOpp.

Dere trenger ikke melde dere på i forkant, kun klikke dere inn på møtelenken når møtet starter. Dere trenger kun å delta én av dagene. Om dere ønsker repetisjon er dere også velkommen til å delta begge dager.