Autorisasjon som helsepersonell

KomOpp viser til informasjon fra Helsedirektoratet angående søknad om autorisasjon for helsepersonell. 

Har du bestått fagprøve og læretiden din er over anses du som fagarbeider. For de som jobber i helsesektoren må det søkes om autorisasjon hos Helsedirektoratet. Når fagprøven er bestått og læretiden er over sender fylkeskommunen inn en innmeldingsliste til Helsedirektoratet, og det er derfor viktig at du selv IKKE søker om autorisasjon hos Helsedirektoratet, da det vil bli liggende en dobbel søknad på deg. Sender du selv inn søknad i tillegg til søknaden fra fylkeskommunen vil behandlingstiden hos Helsedirektoratet kunne bli på inntil 3 måneder.

For at fylkeskommunen skal kunne sende inn søknad om autorisasjon automatisk må du som lærling gi samtykke til å sende informasjon til autorisasjonsregisteret. Om samtykke ikke er registrert vil det IKKE bli sendt søknad om autorisasjon fra fylkeskommunen. Samtykke kan gis på 2 måter:

1. Lærlingen gir samtykke i Vigo-appen. Her kan lærlingen også følge med på om det er sendt inn søknad, samt få annen informasjon om læreforhold og fagprøve. Dette er anbefalt metode, og kan også gjøres etter oppmelding i en viss tid etter bestått prøve. Vigo-appen finnes både i App Store og Google Play. Vær obs på at det finnes flere apper med likt navn i Google Play, så velg den som er laget av IST. 

2. Alternativt kan det fylles ut samtykkeskjema som opplæringskontoret laster opp sammen med oppmeldingen. 

Informasjon fra Helsedirektoratet sine hjemmesider er som følger:

  • De ikke skal søke om autorisasjon selv
  • De må gi samtykke til at det søkes autorisasjon på deres vegne
  • De må logge seg inn på www.altinn.no og sjekke sin "profil" for korrekt telefonnummer og e-post. På denne måten vil de få varsel når de mottar brev i Altinn.
  • De må betale et gebyr på NOK 750,- via Altinn for å  få autorisasjon
  • De vil motta en e-post fra Altinn hvor de får beskjed om å logge inn og betale
  • De får ikke purring fra Altinn hvis de ikke betaler
  • Dersom de ikke har betalt innen 60 dager må de søke om autorisasjon selv og behandlingstiden er inntil 3 måneder fra de sender søknad og gebyret er kr. 2000,-
  • De får ikke beskjed om vedtak fra Altinn, de må selv slå opp i Helsepersonellregisteret og ev. ta utskrift derfra

 

Når kandidatene har betalt gebyret kan de søke seg selv opp i Helsepersonellregisteret (HPR) etter kort tid. Her finner de også sitt HPR-nummer.