Smartbøker fra Gyldendal

KomOpp tilbyr alle lærlinger i helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget muligheten til å kjøpe lisenser til smartbøker gjennom oss. Lisensene koster kr 400,- per år og er gyldige fra 1. september til 31. august, uavhengig av når på året du kjøper lisensen. Smartbøker har blant annet følgende funksjoner:

  • Mulighet for å få opplest teksten
  • Mulighet for å markere tekst
  • Mulighet for å legge inn egne notater i boka
  • Ressursbank med aktuelle lenker, forslag til oppgaver, powerpoint-presentasjoner eller video som er relevant for hvert enkelt kapittel

Fremgangsmåte for å kjøpe og ta i bruk smartbøker gjennom KomOpp:

  1. Kr 400,- betales til vårt Vippsnummer 18575
  2. Send skjermdump av utført betaling på e-post til karina@komopp.no med informasjon om navn og hvilket fag du ønsker lærebøker i
  3. Du vil da motta tilgangskodene du trenger på e-post
  4. Gå inn på www.gyldendal.no, velg "logg inn" og "registrer ny Gyldendal-bruker"
  5. Når du har opprettet bruker og logget inn trykker du på navnet ditt oppe til høyre på siden, og velger "aktiver tilgangskode". Du legger inn én og én kode
  6. Når du har lagt inn kodene finner du bøkene i menyen til venstre, og de er klare til bruk

Det er også mulig for lærebedrift, faglig leder eller veileder å kjøpe lisens og betale med faktura. For spørsmål rundt smartbøker ta kontakt med Karina på karina@komopp.no eller telefon 928 96 191.