Veien til fagbrev

Lærling/lærekandidat
De fleste som blir fagarbeidere gjør det gjennom et fireårig løp som kalles hovedmodellen og består av:
- VG1 i skole
- VG2 i skole
- 2 års læretid i bedrift

Andre modeller:
- Full opplæring i bedrift kan gis uten tidligere skolegang. Dette medfører læretid på 4 år, og teorifagene må tas underveis. 
- 1+3-ordningen gjør det mulig å starte fagopplæring i bedrift etter VG1 i skole. Da må teorifagene norsk, samfunnsfag, engelsk samt tverrfaglig eksamen tas privatist.
- Vekslingsmodellen ved Nord-Troms videregående. Elevene starter i veksling på Vg2 og har læreplass fra skolestart. Eleven vil da ha dobbel status som lærling og elev i tre år. I vekslingsmodellen veksler opplæringen mellom skole og bedrift.

 
Praksiskandidat
Har du lang og allsidig yrkespraksis, kan du ta fag-/svennebrev gjennom praksiskandidatordningen. Dette krever dokumentasjon på minst 5 års yrkespraksis, og en godkjent 5-timers skriftlig teorieksamen før oppmelding til fag-/svenneprøve. Les mer om praksiskandidatordningen på Troms og Finnmark fylkeskommunes hjemmesider her.

Fagbrev på jobb
Fagbrev på jobb er en ordning der personer som er i et arbeidsforhold kan få opplæring på arbeidsplassen og ta fagbrev på grunnlag av dette. Målgruppen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring. Før inngåelse av kontrakt om fagbrev på jobb må kandidatene ha minimum 1-års praksis i faget og behov for veiledning og opplæring før de kan gå opp til fagprøven. Før oppmelding til fagprøve må kandidatene ha bestått sentralgitt tverrfaglig eksamen på Vg3-nivå i lærefaget.