Hvordan foregår opplæringen?

KomOpp har ansvaret for at du som lærling får opplæring i henhold til opplæringsloven og fagets læreplan. Som lærling hos oss skal du dokumentere din opplæring ved bruk av e-læringsplattformen fagbrev.io.

Annenhver uke skal du levere inn dokumentasjon på en arbeidsoppgave du har utført. Du skal knytte arbeidsoppgaven opp mot relevante læreplanmål og reflektere over utførelsen, etikk m.m. Veilederen din leser og kommenterer dine oppgaver.

Hver 3. måned får du en praktisk prøve (minifagprøve). Du skal planlegge, gjennomføre og evaluere en arbeidsoppgave og får tilbakemelding fra veilederen i form av kommentar.

Hvert halvår gjennomføres en lærlingsamtale mellom deg, veileder og faglig leder skriftlig, som legges i din e-læringsplattform.

Din faglige leder har ansvaret for at det lages periodevise lokale opplæringsplaner for din opplæring som sier hvor du skal få din opplæring og hva som skal læres.

Er du usikker på hvordan du bruker fagbrev.io kan du se en enkel opplæringsfilm ved å trykke her.