KomOpp har fått godkjenning i 4 nye lærefag

KomOpp har i 2021 søkt om godkjenning for å drive opplæring og tilby læreplasser i 4 nye fag i offentlig sektor. Søknaden ble behandlet i Yrkesopplæringsnemnda og er nå godkjent, og vi kan dermed formidle lærlinger til hele 27 forskjellige lærefag. De nyeste fagene vi har fått godkjent er følgende:

  • Anleggesmaskinførerfaget
  • Elektrikerfaget
  • Yrkessjåførfaget
  • Rørleggerfaget

I disse fagene samarbeider vi tett og godt med bransjekontor slik at lærlingene får den beste opplæringen og oppfølgingen ute i bedrift. Nye lærefag i KomOpp medfører at du som lærling får en enda større mulighet til å få deg læreplass. 

Om du som lærebedrift ønsker lærling i ett eller flere av fagene over, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.