Digital fagdag - Fagprøve (Menn i Helse)

14. juni 2023
12:00-14:00

Klikk her for å bli med i møtet

Det skal være Fagdag - Informasjon om fagprøve 14.juni kl 12:00 på Teams for deg og alle andre som har opplæring etter ny læreplan i Helsearbeiderfaget.

Det er viktig at du deltar på fagdagen 14.6, for det jobbes nå med å utvikle fagprøve som er i tråd med fagfornyelsen, altså Overordnet del og ny fagspesifikk læreplan i Helsearbeidefaget.

Du skal IKKE delta på fagdag den 30. mars.

Du trenger ikke melde deg på fagdagen i forkant, kun klikke deg inn på møtet når det starter.