Faglig leder-kurs modul 2

22. november 2022
09:00-15:00
Påmeldingsfrist: 15. november 2022

Påmelding Harstad

Påmelding Nord-Troms

Sted og dato:
  • Finnsnes 22. september, Finnsnes Hotell
  • Harstad 22. november, Stangneshallen
  • Nordreisa 29. november, På Taket café

Kursene er obligatoriske for alle nye faglige ledere og instruktører i bedrift. Andre med opplæringsansvar som for eksempel veiledere kan også delta på kursene.

Innen dagskurset må e-læringskurset være gjennomført.
Lenke til modul 1 e-læringskurs finner du her

Kursene er tverrfaglige og åpne for både nye og gamle faglige ledere og instruktører. Deltakelse på kursene vil gi lærebedrifter forståelse for overordnet del av læreplanverket og fylkeskommunens forventninger om fokus på tilpasset opplæring, vurdering og arbeid- og læringsmiljø. Kursene skal gjøre faglige ledere forberedt på å ta i bruk de nye læreplanene fra 2022.

Temaer på kurset i modul 2:

  • Lærebedrift – hva betyr det å være lærebedrift, rollen som lærebedrift
  • Læreplan – hvordan ta i bruk den nye læreplanen
  • Vurdering og dokumentasjon- vurdering for læring
  • Fag-/kompetanse og svenneprøve – vurderingskriterier
  • Relasjonsledelse
  • Veilederrollen

Påmeldingsfrist 1 uke før kursdato. Du velger hvor og når du ønsker å delta i påmeldingslenken.