Faglig leder-kurs modul 2

8. februar 2023
09:00-15:00
Påmeldingsfrist: 2. februar 2023
Sted og dato:
  • Finnsnes 8. februar, Finnsnes hotell (NB: Fullt)

Kursene er obligatoriske for alle nye faglige ledere og instruktører i bedrift. Andre med opplæringsansvar som for eksempel veiledere kan også delta på kursene.

Innen dagskurset må e-læringskurset være gjennomført.
Lenke til modul 1 e-læringskurs finner du her

Kursene er tverrfaglige og åpne for både nye og gamle faglige ledere og instruktører. Deltakelse på kursene vil gi lærebedrifter forståelse for overordnet del av læreplanverket og fylkeskommunens forventninger om fokus på tilpasset opplæring, vurdering og arbeid- og læringsmiljø. Kursene skal gjøre faglige ledere forberedt på å ta i bruk de nye læreplanene fra 2022.

Temaer på kurset i modul 2:

  • Lærebedrift – hva betyr det å være lærebedrift, rollen som lærebedrift
  • Læreplan – hvordan ta i bruk den nye læreplanen
  • Vurdering og dokumentasjon- vurdering for læring
  • Fag-/kompetanse og svenneprøve – vurderingskriterier
  • Relasjonsledelse
  • Veilederrollen

Påmeldingsfrist 1 uke før kursdato. Husk å klikke deg inn på riktig sted når du skal melde deg på.