Om å bli lærling

De gamle håndverksyrkene har lang tradisjon med fagopplæring. I dag leder opplæringen innen de fleste yrkesfagene fram til fag- eller svennebrev. Et fag- eller svennebrev er en bekreftelse på at du har… Les mer

Hvordan søke læreplass?

En læreplass blir ikke tildelt slik som en skoleplass, derfor er det viktig at du er aktiv og sender inn søknad om læreplass. For å søke læreplass i offentlig sektor i Troms søker du direkte til KomOpp via… Les mer

Veien til fagbrev

De fleste som blir fagarbeidere gjør det gjennom et fireårlig løp som kalles hovedmodellen og består av: VG1 i skoleVG2 i skole2 års læretid i bedrift Alternativt er det mulig å starte sin læretid i bedrift… Les mer

Hva hjelper KomOpp med?

Før og etter at du er blitt lærling bistår KomOpp med følgende: Informerer deg om hvordan du skal søke lærlingplass. Undersøker muligheten for lærlingplass hos våre medlemskommuner/-virksomheter. Informerer… Les mer

Hvordan foregår opplæringen?

KomOpp har ansvaret for at du som lærling får opplæring i henhold til opplæringsloven og fagets læreplan. Som lærling hos oss skal du dokumentere din opplæring ved bruk av e-læringsplattform. Ukentlig skal du… Les mer

Fagprøven

Den endelige sluttvurderinga er fagprøven, som er en praktisk prøve på lærlingens kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Den har som mål å avklare hvorvidt lærlingen kan planlegge og skjønne hensikten med… Les mer

Dine rettigheter og plikter som lærling

Ditt ansvar som lærling Vis initiativ og delta aktivt for å nå målene i læreplanen! Som lærling må du stå litt på for å få fullt utbytte av din egen læretid. Det er viktig at du selv oppsøker situasjoner og… Les mer

Lønn og lønnsforhold

Som lærling får du utbetalt lønn. Lønnen din for hele læretida utgjør til sammen ett års lønn etter minstelønn for fagarbeider fordelt over to år. Kommunale lærlinger Totallønnen for læretida er kr 350 800 per… Les mer

Lærefagene

Kommunesektoren og sykehusene har mange yrker. I mange av disse er veien til en interessant jobb å skaffe seg et fagbrev. I menyen til høyre finner du info om hvilke yrker dette gjelder og hvordan… Les mer

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettstedet vårt for at du skal kunne åpne innhold og utføre handlinger.