Årets hederspris innen fag- og yrkesopplæringen

Da var tiden kommet for nominering til årets hederspris innen fag- og yrkesopplæringen. 

De som kan nomineres er:

  • lærlinger
  • lærebedrifter
  • opplæringskontor
  • skoler
  • prøvenemndsmedlemmer
  • andre som jobber med fag- og yrkesopplæring

Er det en person eller en aktør innen fag- og yrkesopplæringen som du mener har utmerket seg på en fortjenestefull måte?
Så nominer din kandidat her: https://www.tffk.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/arets-hederspris/

Fristen for å nominere kandidater er 10.november 2023.