Rådgiver 50% stilling

KomOpp har ledig 50% engasjement som rådgiver

Primær oppgave for stillingen er oppfølging av medlemsvirksomhetene og lærlingene/lærekandidatene våre i Nord-Troms med kontorsted Skjervøy.  

Andre oppgaver vil være:

  • Møtearrangør for lærlinger/lærekandidater og veileder
  • Kurs for faglig leder og veileder.
  • Erasmus+
  • Samarbeid med videregående skoler
  • Rekrutteringsarbeid.

Det er mye reisevirksomhet i stillingen, søkere må ha førerkort klasse B samt like å kjøre bil.

KomOpp kan tilby spennende og krevende oppgaver, blant annet knyttet til videreutvikling av Erasmus+ og bruk av vekslingsmodellen. Kontoret er stadig i utvikling for å kunne tilby våre medlemsbedrifter best mulig tjenester.

Søker må ha høgskoleutdanning og gjerne veiledningspedagogikk. Det vil være en fordel med yrkesfaglig pedagogikk samt god kjennskap til videregående opplæring og lærlingordningen vil være en fordel. I tillegg bør man ha gode kunnskaper i engelsk både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper som vil bli sterkt vektlagt er samarbeidsvillighet, kommunikasjon, fleksibel, utadvendt og søkere må like å jobbe med ungdom. 

Lønn etter avtale. Kommunal pensjonsordning. Vi tar sikte på tilsetting snarest mulig. Stillingen er et engasjement på 2 år, med mulighet for fast tilsetting.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelser til daglig leder May-Tove Grytnes 95 06 46 37 eller nestleder Hilde Thomassen 41 55 60 65. Besøk også vår hjemmeside www.komopp.no

Søknad med CV og opplysninger om referanser sendes per e-post til post@komopp.no innen 01.07.21