Utlysning av stillinger for lærlinger i helsearbeiderfaget v/UNN

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) lyser ut 12 stillinger som lærling i helsearbeiderfaget tilknyttet den ordinære lærlingeordningen.

Elever som er i ferd med å fullføre Vg2 helsearbeiderfaget eller ambulansefaget kan søke læreplass for å fullføre sin utdanning som helsefagarbeider.

Det er mulig å søke læreplass ved tre av UNNs lokalisasjoner - UNN Tromsø, UNN Harstad og UNN Narvik.

Vær oppmerksom på at det er tre utlysninger, en for hver lokalisasjon. Dersom man ønsker å søke flere steder må det sendes inn søknad til hver av lokalisasjonene, altså IKKE en felles søknad til alle.

 

Stillingene er lyst ut via UNNs internettsider og andre aktuelle jobbsøkerportaler.

Søknadsfrist: 19.3.21  med oppstart av læretid høsten 2021

 

Lenker til webcruiter søknadsportal finner du under:

UNN Tromsø

UNN Harstad

UNN Narvik