Elektronisk signering av lærekontrakter

Det sendes for tiden ut lærekontrakter klar til signering, også i år elektronisk. 

Alle lærekontrakter vil bli sendt ut til elektronisk signering. Ved elektronisk signering av en lærekontrakt skal kontraktspartene (lærling, faglig leder og daglig leder i opplæringskontoret) signere ved bruk av signeringsportalen til Posten Norge. Dette innebærer at daglig leder i KomOpp og faglig leder vil motta en epost fra Posten om signering, som ser slik ut:

Fra: Posten signering [mailto:no-reply@signering.posten.no]
Sendt: dato
Til: Faglig leder (ved navn)
Emne: Dokument til signering fra TROMS FYLKESKOMMUNE

Hei,
Du har fått en forespørsel om å signere et dokument fra TROMS FYLKESKOMMUNE.
Dokumentet er nå signert av 0 av 4 personer og må signeres innen 19.06.2020 kl. 09.
Du kan signere med MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides.
Logg deg inn på https://signering.posten.no/#/logginn/idporten/3 for å signere dokumentet.
Hilsen Posten

Lærlingen vil motta en SMS. Det kommer en lenke med beskjed om at vedkommende har et dokument (lærekontrakt) fra Troms fylkeskommune til signering, som ser slik ut: 

Det er oppgitt en frist for signeringen. Dersom ikke alle tre partene signerer innen denne fristen, vil fylkeskommunen måtte sende ut et nytt signeringsoppdrag til alle partene. Det kan signeres med å benytte MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commifides. Det er også mulig å logge seg inn i signeringsportalen direkte ved å taste inn adressen i nettleseren: https://signering.posten.no

Det er viktig at alle partene kontrollerer opplysningene i lærekontrakten før de signerer. Dersom det oppdages feil må signeringsoppdraget avvises og det må gis beskjed til fylkeskommunen om hva som er feil. Vennligst send e-post til: Inntak@tromsfylke.no

Alle kontaktopplysninger hentes fra VigoBedrift. Vi ber derfor alle faglig ledere og daglig ledere logge seg inn i Vigo Bedrift for å sjekke at den kontaktinformasjon som ligger der er korrekt.

Signeringsoppdrag er personlig og dermed må daglig leder og faglig leder ha «personlig» epostadresse.

Lærlingen kan logge seg inn på sin side i Vigo Søknad, og endre e-post adressen samt andre kontaktopplysninger som er feil.