Retningslinjer vedrørende smittevern

Til våre medlemsbedrifter og samarbeidspartnere.

Formålet er at alle er trygge på at vi har fokus på smittevern ved bedriftsbesøk, vurderingssamtaler og i møter med lærlinger og ansatte. På bakgrunn av dagens smittesituasjon begrenses vår møtevirksomhet til det minimale. Vi har satt opp retningslinjer i forbindelse med våre besøk hos lærebedrifter og andre - dette for at alle skal være trygge på at vi i KomOpp gjør det vi kan for å forhindre smittespredning av Covid-19. Vi og dere i felleskap gjør det tryggere å møtes ved å følge FHIs smittevernregler som pt. er:

  • Holde minst én meters avstand-regelen i alle lokaler. Lokalet skal være egnet og ha god ventilasjon
  • Hånddesinfeksjonsmiddel skal være tilgjengelig til enhver tid
  • Vask hender ofte og nøye
  • Bruker munnbind om man ønsker dette
  • Man hoster/nyser i armhulen
  • Holde seg hjemme hvis man har symptomer på Covid-19, og informerer om andre i husstand er smittet, eller er i karantene på forhånd av møtet
  • Unngå bruk av offentlig transportmiddel
  • Gi oss beskjed hvis avtalen må avlyses eller hvis disse retningslinjene er utfordrende
  • Vi håndhilser ikke når vi møtes

Vurder om møtet må gjennomføres hos oss på KomOpp, eller om det kan tas digitalt via Teams. Våre rådgivere vil ta kontakt med dere for gjennomføring av samtaler på Teams, eller på bedriftsmøte om det ikke lar seg gjøre.

KomOpp sine medarbeidere skal være friske når de møter dere. Vi har utarbeidet tilsvarende kontorregler som gjelder for oss selv og besøkende.

Henviser forøvrig til FHI sine til enhver tid gjeldende råd.