Før og etter at du er blitt lærling bistår KomOpp med følgende:

 • Informerer deg om hvordan du skal søke lærlingplass.
 • Undersøker muligheten for lærlingplass hos våre medlemskommuner/-virksomheter.
 • Informerer deg om søknad om lån og stipend.
 • Gir informasjon om det å være lærling.
 • Ordner med lærekontrakt.
 • Legger til rette for godt samarbeid med din faglige leder og instruktører.
 • Sørge for at du får den opplæringen du har krav på i følge læreplan i faget.
 • Besøker deg jevnlig på arbeidsplassen der du får anledning til å ta opp problemer, spørsmål o.l.
 • Sørger for at du får delta på møter sammen med andre lærlinger i faget.
 • Melder deg opp til fagprøve.
 • Gir deg tips og veiledning om hvordan du kan arbeide for best mulig utbytte av læretiden.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettstedet vårt for at du skal kunne åpne innhold og utføre handlinger.