De gamle håndverksyrkene har lang tradisjon med fagopplæring. I dag leder opplæringen innen de fleste yrkesfagene fram til fag- eller svennebrev. Et fag- eller svennebrev er en bekreftelse på at du har nødvendige kunnskaper og ferdigheter for utøvelse av faget ditt. Fagutdanning leder fram til yrkeskompetanse som gjør at du kan gå rett ut i arbeid etter endt opplæring. Fordelen ved fagopplæring er at arbeidsgiver ofte foretrekker faglærte som har gått som lærlinger fordi:

Gjennom 2 års læretid får du nødvendig tid til modning.

Du får erfaring i å omsette teori til praksis.

Du lærer om arbeidsrutiner og ansvar.

Du får erfaring i å takle vanskelige situasjoner.

Du får referanser som du kan bruke når du søker andre jobber.

Du blir ansett som en godt kvalifisert arbeidstaker med både god teoretisk og praktisk bakgrunn.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettstedet vårt for at du skal kunne åpne innhold og utføre handlinger.