Ambulansefaget skal bidra til at lokalsamfunnet har beredskap ved akutt sykdom, forverring av kronisk sykdom, ulykker og katastrofer. Ambulansefaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen akuttmedisinsk behandling og transport av pasienter. Ambulansetjenesten er en del av spesialisthelsetjenesten og skal fungere som bindeledd mellom primærhelsetjeneste og sykehus.

Mer informasjon om det å være lærling og hva kravene er finner du ved å klikke på linken under.

Se mer info om læreplass UNN HF ambulanse.

Det kommer utlysning på de ledige læreplassene snart.

Opplæringen skal bidra til å ivareta sikkerheten og pasientenes vitale funksjoner under ambulanseoppdrag. Videre skal opplæringen utvikle evnen til å arbeide under tidspress og ofte under vanskelige og fysisk krevende forhold. Opplæringen skal utvikle evne til å arbeide selvstendig og til å kommunisere med og gi profesjonell omsorg til alle brukere. Opplæringen skal bidra til etisk bevisstgjøring og flerkulturell forståelse.

Opplæringen skal være knyttet til det medisinske og operative fagfeltet og bidra til at ambulansearbeidere kan fungere godt i tverrfaglige akuttmedisinske team og i samarbeid med en kommunikasjonssentral. Videre skal opplæringen legge grunnlag for planlegging, gjennomføring, dokumentering og vurdering av daglige utfordringer i ambulansefaget.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er ambulansearbeider.

Ambulansefaget består av tre hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng:

  • Grunnleggende helsefag
  • Ambulansemedisin
  • Ambulanseoperative emner

Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på fem virkedager. De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

Du finner mer informasjon om faget på www.vilbli.no – yrker og utdanningsveier.

Last ned vedlegg:
Læreplan ambulansefag

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettstedet vårt for at du skal kunne åpne innhold og utføre handlinger.