Informasjon vedrørende lønn for lærlinger som går i full produksjon under Koronaperioden

Denne informasjonen er utarbeidet i fellesskap med opplæringskontor for offentlig sektor i Troms og Finnmark fylkeskommune.

 

Kommunenes samfunnsansvar tilsier at permittering er et svært uønsket tiltak som må unngås.

 

KS Bedrift og Fagforbundet har gitt følgende anbefalinger for avlønning av lærlinger og lærekandidater under Koronasituasjonen:

 

«Når en lærling omdisponeres til andre arbeidsoppgaver, eller går inn i en ordinær turnus som assistent, må man ta hensyn til hvor lærlingene er i opplæringsløpet og om de har tilstrekkelig kompetanse til å utføre oppgavene de blir satt til. Det er arbeidsgiver som foretar denne vurderingen. Lærlinger som inngår i ordinær turnus som assistenter vil da være å regne som vanlige arbeidstakere (assistenter) og skal avlønnes ihht. stillingsstørrelse».

 

Det er viktig å understreke at kravet til faglig forsvarlighet kommer først. Lærlingen skal ikke settes i en situasjon der vedkommende f.eks. kan utgjøre en smittefare for seg selv eller andre. Det pågår en stor dugnad der alle må ta sin del.

  

Informasjon vedrørende læretid knyttet til Koronaviruset og stenging av skoler/barnehager.

 

  • Det at arbeidsplassen stenges grunnet Korona vil ikke i utgangspunktet medføre forlengelse av læretid. Dette fordi tiden regnes opp mot verdiskapningsdelen, og ikke opplæringsdelen av læretiden.

 

  • Lærlinger som er ansatt i barnehager, skoler, samt fylkeskommunale lærlinger som er på hospitering, kan av arbeidsgiver bli omdisponert til andre oppgaver for å ivareta liv og helse. Dette ligger innunder arbeidsgivers styringsplikt.

 

  • Spørsmål rundt lønn avklares med arbeidsgiver.

 

  • KomOpp melder opp til fagprøve elektronisk. Avvikling av fagprøver ligger under fylkeskommunalt ansvar og vi holder dere løpende informert når vi får ny informasjon om avvikling av fagprøven.

 

  • Alle møter med KomOpp gjennomføres på Teams så lenge situasjonen vedvarer.

 

  • Oppgaver og teori: lærlinger som blir stående uten arbeid på grunn av stenging av skole/barnehage skal jobbe med teoretiske oppgaver knyttet til læreplan, og KomOpp kommer til å gi tilbakemelding på disse oppgavene i samarbeid med veileder. Vi forventer at det leveres en oppgave per uke.

 


OlkWeb

 

Søk læreplass

Søknad icon

Kontakt ansatte

For lærebedrifter

For lærlinger

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettstedet vårt for at du skal kunne åpne innhold og utføre handlinger.