KomOpp er tidligere Kommunenes Opplæringskontor, stiftet 9.juni 1993. Kontoret ble av Utdanningsdepartementet (KUF) kåret til "Årest lærebedrift 1997".

I 2016 fikk KomOpp sammen med ambulanseavdelingen på UNN Utdanningsprisen 2015-2016 for sitt arbeid i med ambulansefaglærlinger gjennom mange år.

KomOpp ble som ett av de første kommunale opplæringskontor for fagopplæring, stiftet 9.juni 1993, med oppstart 1.januar 1994. Initiativtakere var Kommunenes Sentralforbund (KS) i Troms og Fagopplæringskontoret i Troms.

Opplæringskontorets medlemsbedrifter er 23 av kommunene i fylket, Troms fylkeskommune med de fylkeskommunale virksomhetene og UNN. 

I tillegg er følgende bedrifter medlem i KomOpp:

Bjørkli private barnehage, Heimly barnehage, BmShop i Sørreisa, Skatt Nord, Harstad kulturhus, NAV Troms, Mitra AS, Bo og Bistand as, Berg montessoriskole, Jørns gate familiebarnehage, Skånland vest Montar AS, Statsbygg, Norsk polarinstituttet, Straumfjordnes skole, Skjervøy ASVO og Lyngsalpan vekst AS.

Dette betyr at lærlinger og lærekandidater som søker og får læreplass i offentlig sektor blir i stor grad gitt en felles opplæring, med lokale tilpassinger. Det er unikt på landsbasis at offentlig sektor står samlet på denne måten i et fylke.

KomOpp jobber aktivt for å fremme og styrke fagopplæringen, det være seg i våre medlemsbedrifter og i sammenhenger hvor rekruttering av fagarbeider og utviklingen innen yrkesfagene er et tema.

Under For lærlinger finner du oversikt over lærefagene.

Styret i KomOpp