KomOpp har ansvaret for at du som lærling får opplæring i henhold til opplæringsloven og fagets læreplan. Som lærling hos oss skal du dokumentere din opplæring ved bruk av e-læringsplattformen Fronter.

Ukentlig skal du levere inn i Fronter dokumentasjon på en arbeidsoppgave du har utført. Du skal knytte arbeidsoppgaven opp mot relevante læreplanmål og reflektere overutførelsen, etikk m.m. Veilederen din kommenterer og signerer i Fronter.

Hver 3. måned får du en praktisk prøve (kvartalsoppdrag). Du skal planlegge, gjennomføre og evaluere en arbeidsoppgave og får tilbakemelding fra veilederen i form av kommentar og karakter i Fronter.

Hvert halvår gjennomføres en lærlingsamtale mellom deg, veileder og faglig leder. Den dokumenteres i Fronter.

Din faglige leder har ansvaret for at det lages periodevise lokale opplæringsplaner for din opplæring som sier hvor du skal få din opplæring og hva som skal læres.