De fleste som blir fagarbeidere gjør det gjennom et fireårlig løp som kalles hovedmodellen og består av:

VG1 i skole
VG2 i skole
2 års læretid i bedrift

Alternativt er det mulig å starte sin læretid i bedrift uten skolegang. Da blir læretida 4 år og teorifagene må tas underveis. Eller det er mulig å begynne fagopplæringa i bedrift etter VG1 i skole.