Lærebedriften står sentralt i arbeidet med å føre lærlingen fram til fagprøve. KomOpp skal bistå lærebedriften i dette arbeidet. 

Din virksomhets ansvar og oppgaver:

 • Klarere med ledelsen hvorvidt det er ordnet med finansiering.
 • Klarere med ledelsen hvilke prioriteringer/avtaler som er gjort m.h.t lærlinginntak.
 • Sørge for å få oversendt fra ledelsen kopi av den søkeroversikten som KomOpp sender ut i mars/april.
 • Gi tilbakemelding snarest til KomOpp hvilke søkere som er prioritert.
 • Foreta intervju med søkere.
 • Gi tilbakemelding til KomOpp om hvem som får tilbud om læreplass.
 • Etter at KomOpp har mottatt positivt svar på tilbudsbrev til lærlingen; gi tilbakemelding til KomOpp om hvem som er utpekt som faglig leder i virksomheten, og starttidspunkt for lærlingen.
 • Sørge for at faglig leder dokumenterer sin faglige kompetanse.
 • Sørge for at lærekontrakt som er mottatt fra KomOpp returneres i 3 eksemplarer med underskrift av lærling og faglig leder (dette gjøres av faglig leder).
 • Sørge for at tilsynspersonens (gjerne tillitsvalgt) navn påføres kontrakten (dette gjøres av faglig leder).
 • Sørge for at det utarbeides en arbeidsavtale (dette gjøres av faglig leder). I arbeidsavtalen påføres bl.a. a) at arbeidsavtalen opphører ved læretidens avslutning b) dersom NAV skal dekke lærlinglønna skal dette påføres i arbeidsavtalen c) andre avvik vedr lønn m.m.