Erasmus+

EU gjør i dag en stor innsats for å ta en aktiv rolle på utdanningsområdet som tilrettelegger for utveksling av ideer og praksiser innen utdanning. 

Det viktigste instrumentet i denne sammenhengen er EUs program; utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014-2020, Erasmus+.

Les mer om programmet på www.siu.no

KomOpp har samarbeidspartnere i Irland, Spania, Danmark, Portugal og Hellas. Hvor du kan få tilbud om å jobbe avhenger av lærefag og antall søkere. De som har jobbet i utlandet gjennom Erasmus+ har lært mye nytt om seg selv, språk og kultur, i tillegg har man fått nye venner. Våre samarbeidspartnere i de ulike landene organiserer bolig og arbeidssted.

Lærlinger:

Dersom du tenker søke utveksling via Erasmus+ krever det to søknader, en til KomOpp og en til din arbeidsgiver. Til KomOpp benytter du det elektroniske søknadsskjemaet under, det er vi som vurderer søknaden om plass og sted.

Din arbeidsgiver søker du om mulighet til å ta deler av din opplæring i utlandet med lønn. Arbeidsgiver er ikke forpliktet til å gi deg denne muligheten, men veldig mange er positive til at du som lærling skal på denne muligheten.

KomOpp bestiller fly, ordner forsikring og holder kontakt med mottakerorganisasjon og lærling.

Alle lærlinger skal skrive en rapport om oppholdet som sendes inn til Erasmus+. 

Lærlinger i helsefaget i UNN har ikke anledning til å dra på hospitering i utlandet.

Helsearbeiderfaget kan søke til Portugal og Kreta.

Barne- og ungdomsarbeiderfaget kan søker til Portugal og Irland

IKT-faget kan søke til Irland.

Instusjonskokk kan søke til Portugal.

Utreisetidspunkt:

6 uker: 24.4 til 4.6.17

8 uker: 24.4 til 18.6.17

12 uker: 27.3 til 18.6.17

Vekslingslærlinger kan reise 20.3 til 30.4.17

Du søker og ønsker, sted og lengde, men det er KomOpp som fordeler plassene.

 

Veiledere/faglige ledere:

KomOpp har også mulighet til å støtte veiledere/faglige ledere til å dra på utveksling/hospitering hos våre samarbeidspartnere i 1 uke.

Bosted i forbindelse med hospiteringen blir primært hotell. KomOpp booker fly og hotell, for deltakerne.

Faglige ledere og veileder må også skrive rapport etter oppholdet.

Utreise for veiledere/faglige ledere (gjelder ikke i AMB-faget) ukene er satt i forhold til når lærlingene er ute og trenger oppfølging.

28.3 til 4.4.17

21.5 til 26.5

Send din søknad ved å benytte søknadsskjemaet under.  Når dere har søkt KomOpp om Erasmus+ plass, må dere søke arbeidsgiver om permisjon med lønn.Søknadsskjema for deltakelse Erasmus+

Navn: *
Fødselsdato: *
 /  / 
Telefon: *
E-post: *
Lærling:
Faglig leder:
Veileder:
Ønsket varighet på utenlandsoppholdet:

Hvorfor ønsker du hospitering/praksis i utlandet?

Faglige mål:
Personlige mål:
Hva er dine fritidsaktiviteter og interesser?
Har du spesielle behov det må tas hensyn til?
Hvorfor skal akkurat du få reise?
Evtuelt annet?
30 January 2014

Fra Skjervøy til Irland som lærling!

Fra Skjervøy til Irland som lærling! Les om Marianne Birkelund som tar deler av læretiden i Irland. Artikkel i Framtid i Nord Les mer

Kontakt ansatte