Erasmus+

EU gjør i dag en stor innsats for å ta en aktiv rolle på utdanningsområdet som tilrettelegger for utveksling av ideer og praksiser innen utdanning. 

Søknadsfrist: 30.11.18

Det viktigste instrumentet i denne sammenhengen er EUs program; utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014-2020, Erasmus+.

Les mer om programmet på www.siu.no

KomOpp har samarbeidspartnere i Irland, Danmark, Portugal og Hellas. Hvor du kan få tilbud om å jobbe avhenger av lærefag og antall søkere. De som har jobbet i utlandet gjennom Erasmus+ har lært mye nytt om seg selv, språk og kultur, i tillegg har man fått nye venner. Våre samarbeidspartnere i de ulike landene organiserer bolig og arbeidssted.

NY Søknadsfrist: 14.12.18!

Felles informasjonsmøte 9.januar 2019 om du får plass til å dra, påmelding: Klikk her

Dette gjelder ikke ambulansefag. 

Lærlinger:

Lærlinger i UNN har ikke anledning til å dra på hospitering i utlandet.

Vekslingslærlinger kan dra i seks uker tidligst fra andre læreår.

Dersom du tenker søke utveksling via Erasmus+ krever det to søknader, en til KomOpp og en til din arbeidsgiver. Til KomOpp benytter du det elektroniske søknadsskjemaet under, det er vi som vurderer søknaden om plass og sted.

Til din arbeidsgiver søker du om mulighet til å ta deler av din opplæring i utlandet med lønn. Arbeidsgiver er ikke forpliktet til å gi deg denne muligheten, men veldig mange er positive til at du som lærling skal på denne muligheten. Søk permisjon med lønn straks du har søkt om å delta i Erasmus+, IKKE vent på svar fra KomOpp.

Det er mye skjemaer og informasjon som skal til arbeidsgiver i utlandet. Det er viktig at du som lærling raskt sender dette til post@komopp.no når vi ber om utfylte skjemaer.

KomOpp bestiller fly, ordner forsikring og holder kontakt med mottakerorganisasjon og lærling.

Alle lærlinger og veiledere skal skrive en rapport om oppholdet som sendes inn til Erasmus+. 

Hvor kan du dra:

Hellas - Kreta

 • Helsearbeiderfaget, inntil 4 plasser 
 • Hospiteringsperiode:
  • 29.april til 6.juni 2019, 6uker arbeid + reise til og fra Kreta.

Irland - Bandon/Cork

 • IKT-faget/ dataelektronikk, inntil 4 plasser i 6 - 12 uker
 • Barne- og ungdomsarbeiderfaget, inntil 4 plasser i 6 - 12 uker
 • Hospiteringsperiode:
  • 28.januar til 12.april, oppgi om du ønsker 6, 8 eller 11 uker
  • 29.april til 19.juli, oppgi om du ønsker 6, 8 eller 12 uker.
 • I tillegg kommer reise tid til og fra Irland.

Portugal - Braga

 • Institusjonskokk, inntil 2 plasser i seks uker
 • Helsearbeiderfaget, inntil 4 plasser
 • Barne- og ungdomsarbeiderfaget, inntil 4 plasser 
 • Hospiteringsperiode:
  • 28.januar til 12.april, oppgi om du ønsker 6, 8 eller 11 uker
  • 29.april til 19.juli, oppgi om du ønsker 6, 8 eller 12 uker.
  • I tillegg kommer reise tid til og fra Portugal

Du søker og ønsker, sted og lengde, men det er KomOpp som fordeler plassene.

Lærekandidater og veilederne/faglige ledere 

Vi ønsker å tilby lærekandidater i alle fag muligheten til å dra på hospitering i utlandet. Dersom dere synes det høres interessant ta kontakt med din rådgiver i KomOpp.

Planlagt utreise er til Irland, 2-4 uker for lærekandidatene. Vi håper at flere veiledere kan være der en og en uke slik at det alltid er en norsk kontaktperson tilstede.

Veiledere/faglige ledere:

KomOpp har også mulighet til å støtte veiledere/faglige ledere til å dra på utveksling/hospitering hos våre samarbeidspartnere i 1 uke.

Bosted i forbindelse med hospiteringen blir primært hotell. KomOpp booker fly og hotell, for deltakerne.

Faglige ledere og veileder må også skrive rapport etter oppholdet.

Utreise for veiledere/faglige ledere (gjelder ikke i AMB-faget) ukene er satt i forhold til når lærlingene er ute og trenger oppfølging.

Reisetidspunkt for veiledere:

 • Irland: Uke 7; 11.02 - 15.02.19 + reise til og fra
 • Portugal: Uke 8; 18.2 - 22.2.19 + reise til og fra
 • Irland, Portugal, Kreta uke 19 eller 21 + reise til og fra

Sett gjerne opp ønske sted (Irland, Kreta, Portugal) vi forsøker fordele etter dine ønsker samt hvor og når lærlingene drar.  

Ambulanseveilederne kan søke til Danmark - København:

Høsten 2018:

 • 26.11 til 30.11 (uke 48)

Våren 2019:

 • 25.2 til 1.3 (uke 9)
 • 6.5 til 10.5 (uke 19) 

Send din søknad ved å benytte søknadsskjemaet under. Svar på alle spørsmål, gjelder også veilederne.

Når dere har søkt KomOpp om Erasmus+ plass, må dere søke arbeidsgiver om permisjon med lønn.Søknadsskjema for deltakelse Erasmus+

Navn: *
Fødselsdato: *
 /  / 
Telefon: *
E-post: *
Lærefag:
Faglig leder:
Veileder:
Lærling:
Ønsket varighet på utenlandsoppholdet:

Hvorfor ønsker du hospitering/praksis i utlandet?

Faglige mål:
Personlige mål:
Hva er dine fritidsaktiviteter og interesser?
Har du spesielle behov det må tas hensyn til?
Hvorfor skal akkurat du få reise?
Eventuelt annet?
30 January 2014

Fra Skjervøy til Irland som lærling!

Fra Skjervøy til Irland som lærling! Les om Marianne Birkelund som tar deler av læretiden i Irland. Artikkel i Framtid i Nord Les mer

Kontakt ansatte