Alle KomOpps nye lærlinger med veiledere og faglig ledere innkalles med dette til oppstartsmøte høsten 2019. Samlingene blir over to dager, der første dag KUN er for veiledere og faglig ledere. 

Møtet er obligatorisk for alle nye lærlinger.

Program for oppstartsmøte:

  • Informasjon om læretiden
  • Rettigheter og plikter
  • Hvordan dokumentere i læretiden?
  • Opplæring i bruk av Olkweb
  • Elektronisk signering av lærekontrakt

ALLE må ta med egen PC.

Det vil bli servert lunsj.

Veileder og faglig leder må melde seg å begge dagene.

Klikk på linken/datoen under for påmelding til oppstartmøte: 

Helsearbeiderfaget: 

28.8 første dag på Finnsnes i Kunnskapsparken: veileder og faglig leder

29.8 andre dag på Finnsnes i Kunnskapsparken: Veileder, faglig leder og lærling

 

28.8 første dag i Harstad i Stangneshallen: veileder og faglig leder

29.8 andre dag i Harstad i Stangneshallen: Veileder, faglig leder og lærling

 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget:

9.9 første dag på Finnsnes i Kunnskapsparken: Veileder og faglig leder 

10.9 andre dag på Finnsnes i Kunnskapsparken: Veileder, faglig leder og lærling

 

 

9.9 første dag i Harstad i Stangneshallen: Veileder og faglig leder

10.9 andre dag i Harstad i Stangneshallen: Veileder, faglig leder og lærling

 

IKT-servicefaget, Dataelektronikkfaget, Kontor- og administrasjonsfaget:

5.9 Oppstartsmøte på Finnsnes i Kunnskapsparken: Veileder, faglig leder og lærling

 

Lærlinger i Helsearbeiderfag og Ambulansefag ved UNN får egen innkalling til oppstartsmøte 2. og 3.september i Tromsø


OlkWeb

 

Søk læreplass

Søknad icon

Kontakt ansatte

For lærebedrifter

For lærlinger