2017 går mot sluttet, det har vært et spennende og lærerikt år. Antall lærlinger innen offentlig sektor vokser i Troms, det betyr at flere får sitt fagbrev elle kompetansebevis i yrker som det er og vil være stor etterspørsel etter arbeidskraft i årene som kommer. KomOpp håper at 2018 blir et år med fortsatt økning i antall læreplasser, og fortsatt godt samarbeid om å utdanne dyktige fagarbeidere i Troms. En stor takk til faglige ledere og veiledere som står på for at ungdom skal får en best mulig læretid, uten dere er fagopplæring i bedrift umulig å gjennomføre.

I mars ble alle lærlinger og veiledere invitert til å delta på vår fagsamling i Tromsø. Hele 320 deltok og var med på å gjøre det til en flott opplevelse for oss alle. I 2019 invitere vi til ny fagsamling - det er bare å begynne å glede seg, for det gjør vi i KomOpp.

Vi har i dag har 83% av lærlingene besvart lærlingeundersøkelsen og 61% av faglige ledere. Heier på de faglige lederne, dere må komme over 75%. Da blir det trukket 3 gavekort i begge grupper.

 

I styremøte 30.11.17 ble det vedtatt at KomOpp vil gi 20 000,- per lære- og opplæringskontrakt som blir skrevet innen 15.06.18.

Dette gjelder for våre medlemsbedrifter som har hatt lærling/lærekandidat i 2017.

  

Ønsker læringer, lærekandidater,

veiledere, faglige ledere og andre samarbeidspartnere

en God Jul og et Godt Nytt År!

 

 

 

 

Kontakt ansatte

Søk læreplass

Søknad icon

For lærebedrifter

For lærlinger