Landstinget i KS 2016 anbefaler flere læreplasser i kommunal sektor, bør være minst 2 per 1000 innbygger.

Landstinget ser at fagkompetanse blir en knapphet fremover. Ett tett og godt samarbeid mellom fylkeskommunene og lokalt arbeidsliv om flere læreplasser bidrar til gode løsninger og bedre rekruttering til yrkene. 

Les mer om vedtaket her: Landstinget i KS anbefaler flere læreplasser

 

 

Kontakt ansatte

Søk læreplass

Søknad icon

For lærebedrifter

For lærlinger