Det er ledig 2 læreplasser i byggdrifterfaget hos Statsbygg region Nord. Er du interessert i mer informasjon om faget/læretiden og søke læreplass.

Lenke til annonse på læreplass: Klikk

Lenke til å søke læreplass: Klikk

Arbeidsoppgaver som lærling i byggdrifterfaget:

  • Bidra til gjennomføring, systematisering og tilrettelegging av drift og vedlikeholds oppgaver
  • Bidra til verdibevarende vedlikehold og drift av eiendommen
  • Drift og styring av SD-anlegg og eiendommens tekniske anlegg
  • Energiovervåkning, energiøkonomisering og oppfølging av miljøkrav
  • Arbeid med og ajourhold av databasert dokumentasjon
  • Innkjøp av varer og tjenester
  • Oppfølging av leietaker, brukere og leverandører
  • Arbeidsoppgavene vil følge en tilpasset opplæringsplan, og man må være innstilt på å jobbe selvstendig og problemløsende med mange forskjellige oppgaver

 

 

Kontakt ansatte

Søk læreplass

Søknad icon

For lærebedrifter

For lærlinger