Troms fylkestrafikk har satt opp ekstra hurtigbåt 22.mars  Kl: 08.45 fra Finnsnes og med retur 23.mars kl: 16.15.

22. og 23. mars 2017 arrangerer vi igjen fagsamling for lærlinger, lærekandidater, veiledere og faglige ledere, på Raddison Blu hotell i Tromsø. Tema for fagsamlingen i år er «Læring for livet!»

Dette er en obligatorisk del av opplæringen for alle lærlinger og lærekandidater (unntatt ambulansefag) i KomOpp. Fagsamlingen er gratis å delta på og du søker arbeidsgiver om fri med lønn samt dekning av reisekostnader, dette gjelder også veiledere og faglige ledere. 

Overnatting blir på Raddison Blu hotell, man må forvente å dele rom, så vi ber om at alle i påmeldingen (bruk merknadsfeltet) oppgir hvem de kan tenke seg å dele med, påmelding gjøres via Fronter og den linken som er oppgitt der.

 

Vi i KomOpp gleder oss til innholdsrike og trivelige dager!

 

 

 

 

Kontakt ansatte

Søk læreplass

Søknad icon

For lærebedrifter

For lærlinger