KomOpp lover sin medlemsbedrifter 25 000,- per lærlingkontrakt (opplæringskontrakt) de skriver i perioden 1.september til 1.november. Dette for å kunne gi en ekstra til ungdommer som ikke fikk tilbud om læreplass i første runde.

Dette er vedtaket fra Styremøte i KomOpp 22.8.16:

KomOpp gir 25 000,- for lærekontrakter og opplæringskontrakter som blir tegnet med ungdom som per 1.9.16 ikke hadde fått tilbud om læreplass. Tilskuddet gis for kontrakter som blir skrevet i perioden 1.9-1.11.2016 til bedrifter som var medlem i KomOpp i 2015.

 

Dette er intervju i Framtid i Nord skrevet av: Johanne P. Elvestad, publisert:31.08.16


KomOpp er kommunene i Troms sitt opplæringskontor. Her er alle kommunene i Troms, bortsett fra Tromsø kommune, medlemmer.

Styreleder for KomOpp, John Karlsen, forteller at opplæringskontoret tidligere i år tilbudte medlemskommunene 25 000 kroner per lærlingkontrakt de skrev med lærlinger eller lærekandidater før 15. juni.

 

Tilbudet skal de nå gjenta.

– Kommunene som tegner nye kontrakter mellom 1. september og 1. november vil få utbetalt 25 000 kroner, sier Karlsen.

100 kontrakter

Som følge av KomOpp sitt tiltak tidligere i år ble omtrent 100 kontrakter underskrevet før 15. juni. Dermed måtte KomOpp ut med nærmere to millioner kroner til lærebedrifter.

Karlsen håper de som nå står uten lærlingplass kan få tilbud.

– Målet er at alle lærekandidatene og lærlingene skal få kontrakt. Vi vet at det er noen som står uten plass. Det er forferdelig trasig dersom noen ikke får fullført utdanningen på grunn av mangel på lærlingplass, sier Karlsen.

Vekslingsmodellen

Nord-Troms videregående skole har som den andre skolen i Troms innført vekslingsmodellen. Det innebærer blant annet at elevene tegner lærlingkontrakt allerede andre året i utdanningsløpet, og ikke når de starter med sitt tredje år slik det vanligvis er.

I denne modellen veksler elever mer mellom skole og lærested.

– Når vi har denne modellen er det spesielt viktig at kommuner og bedrifter tar i mot lærlinger og lærekandidater. Dersom de tegner kontrakter med lærlinger før 1. november vil de få dekt lærlingelønna ut året, sier Karlsen.

Nordreisa, Kåfjord, Skjervøy og Kvænangen har vært blant de beste på å ta inn lærlinger. – Nå må også Storfjord og Lyngen bli like gode, sier Karlsen.

Rekruttering

Det er mange positive sider ved å ta inn lærlinger.– Lærlinger og lærekandidater er med på å produsere, de skal ikke bare stå og se på. Vi ser at dersom lærlingene og lærekandidatene kommer fra et sted og har hatt en positiv lærlingetid søker de seg ofte tilbake igjen, sier Karlsen.

 

Kontakt ansatte

Søk læreplass

Søknad icon

For lærebedrifter

For lærlinger