Y-VEI er for deg som har en yrkesfaglig utdanning og et relevant fagbrev, men mangler generell studiekompetanse. Ordningen ble i utgangspunktet innført for å bedre rekrutteringen til ingeniørutdanningene, men nå er y-veien også åpnet for noen andre yrkesfaglige utdanninger som gir fagbrev. 

 

Kandidater med fagbrev innen barne- og ungdomsarbeid kan tas opp til bachelorstudiet i barnevern, og kandidater med fagbrev innen helsefagarbeid kan tas opp til bachelorstudiet i vernepleie. Det er satt av 5 y-veiplasser per studieprogram.

Y-veistudentene følger den ordinære undervisningen og følges tett opp gjennom det første semesteret, med tilpasset undervisning i blant annet akademisk lese-og skrivetrening, studieteknikk og læringsmestring. 

 

Mer informasjon: Her

 

 

 

Kontakt ansatte

Søk læreplass

Søknad icon

For lærebedrifter

For lærlinger