KomOpp vil gi 25 000,- til alle ikke fylkeskommunale medlemsbedrifter dersom de ansetter lærlinger før 15.6.2016.

Dette er vedtaket fra styremøte 4.12.16:

 

”Styret i KomOpp vil gi et ekstra stimuleringstilskudd til bedrifter som er medlem i KomOpp i 2015, og som har gitt tilbud til lærlinger/lærekandidater innen 15.06.16 på 25 000,- per kontrakt. Dette tilskudd blir ikke gitt til fylkeskommunale virksomheter.

Tas fra egenkapitalen til KomOpp.”

Dersom dere har spørsmål – ta gjerne kontakt med daglig leder May-Tove 95 06 46 37 eller styreleder John Karlsen 95 20 55 42.

 

Kontakt ansatte

Søk læreplass

Søknad icon

For lærebedrifter

For lærlinger