Fagsamling 2015: "Å stå i det! Mitt liv - Mitt ansvar!"

KomOpp inviterer alle lærlinger, lærekandidater, veiledere og faglige ledere til fagsamling i Tromsø 18.-19.3 2015 på Raddison Blu. Tema for fagsamlingen er " Å stå i det! Mitt liv - Mitt ansvar!"

Dette er en obligatorisk del av opplæringen for alle lærlinger (unntatt ambulansefag) i KomOpp. Fagsamlingen er gratis å delta på med du søke arbeidsgiver om fri med lønn samt for dekning av reisekostander, dette gjelder også veiledere og faglige ledere. 

Overnatt blir på Raddison Blu, man må forvente å dele rom, så det er lurt å oppgi hvem du ønsker dele ved i påmelding, og påmelding gjøres via Fronter.

Vi gler oss!

 

 

Kontakt ansatte

Søk læreplass

Søknad icon

For lærebedrifter

For lærlinger